§ 6. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych. - Dz.U.1982.27.199 - OpenLEX

§ 6. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.27.199

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1982 r.
§  6.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kandydatów na kierowców szkolonych na potrzeby wojska i Milicji Obywatelskiej oraz do kierowców w czynnej służbie wojskowej.