§ 2. - Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1085

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 września 1923 r. (Dz. U. R. P. № 98, poz. 780).