§ 2. - Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.98.780

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 120).