Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.14.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 14 lutego 1920 r.
w sprawie opłat za przewóz podróżnych i bagażu w bezpośrednim pociągu pośpiesznym z Warszawy do Gdańska.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzań, co następuje:
Za przewóz podróżnych i bagażu w bezpośrednich pociągach pośpiesznych z Warszawy do Gdańska przez Toruń i z powrotem pobierane będą opłaty w walucie polskiej za całą odległość.

Oplata jednostkowa od kilometra i osoby wynosi w klasie I - ej - 45 fen., w II - ej - 27 fen., i III - ej 18 fenigów.

Dzieci od ukończonych lat 4 do 10 korzystają z ulgi 50% - owej.

Opłata jednostkowa od 10 kg. bagażu i kilometra wynosi 3 fenigi.

Wszystkie opłaty oblicza sit; strefami po 10 kilometrów, licząc za pełne strefy i conajmniej za 100 kilometrów.