Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.28.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 marca 1920 r.
w sprawie opłat za przewóz podróżnych i bagażu w bezpośrednich pociągach pośpiesznych z Warszawy do Gdańska i z powrotem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 14 lutego 1920 r. w sprawie opłat w bezpośrednich pociągach pośpiesznych z Warszawy do Gdańska przez Toruń i z powrotem, zamieszczone w Dz. Ustaw № 14, poz. 78, odwołuje się z dniem 1 kwietnia 1920 r.

Od tego terminu wszelkie opłaty za przewóz podróżnych i bagażu w tych pociągach pobierane będą w tej samej wysokości, co w zwykłych pociągach pośpiesznych.