Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 marca 1922 r.
w przedmiocie opłat za legalizowanie wodomierzy i przyrządów do pomiaru przepływu spirytusu, dokonywane przez Urzędy Miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Na podstawie art. 23 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. №15 poz. 211) zarządza się co następuje:
§  1. Za legalizowanie wodomierzy pobiera się następujące opłaty zasadnicze:

za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 13 mm - 1.200 mk., za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 15 mm - 1.500 mk., za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 20 mm - 1.800 mk., za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 25 mm - 2.200 mk., za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 30 mm - 2.500 mk., za wodomierze o średnicy (kaliber) 40 mm - 3.500 mk., za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 50 mm - 4.500 mk., za wodomierze o średnicy przewodu (kaliber) 80 mm- 7.000 mk.

§  2. Za legalizowanie przyrządów do pomiaru przepływu spirytusu i ich części składowych pobiera się następujące opłaty zasadnicze:

za legalizowanie przyrządu, mierzącego ogólną ilość przepływającego spirytusu 25.000 - mk.

za legalizowanie przyrządu, mierzącego ogólną ilość przepływającego spirytusu i zawartą w nim ilość absolutnego alkoholu 35.000- mk.

za oddzielną legalizację części składowych powyższych przyrządów mierniczych:

a) bębna mierniczego 20.000 - mk.
b) pływaka 10.000 - mk.
§  3. Niezależnie od opłat zasadniczych, wymienionych w §§ 1 i 2, obowiązują zgłaszającego opłaty dodatkowe zgodnie z przepisami ogólnemi w tym przedmiocie, wyszczególnionemi w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Przemysłu i Handlu o opłatach za czynności urzędów miar.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.