§ 6. - Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  6.
Za dokonane przez biegłego czynności miejscem jego zamieszkania oprócz sum obliczonych na podstawie niniejszej taksy, należy mu się zwrot rzeczywistych kosztów podróży i djety.