§ 10. - Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  10.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z. dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydane w porozumieniu z Ministrami-Skarbu i Zdrowia Publicznego, o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim z dnia 29 kwietnia 1922 roku (Dz. U. R. P. № 32 poz. 262) i z dn 30 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 38 poz. 267) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 14 kwietnia 1923 r. w przedmiocie należytości znawców-lekarzy w b. zaborze austrjackim (Dz. U. R. P. № 42 poz. 290).