§ 2. - Opłaty ponoszone przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1722

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  2.
Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 50% wynagrodzenia.