§ 6. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  6.
Opłata trasowa dla statków powietrznych o maksymalnej masie powyżej 2 ton jest określana według następującego wzoru:

R = U x D x M,

gdzie:

R - oznacza opłatę trasową,

U - oznacza stawkę jednostkową opłaty trasowej,

D - oznacza ortodromiczną długość lotu wyrażoną w setkach kilometrów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, pomniejszoną o 20 km dla każdego startu i każdego lądowania na lotniskach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

M - oznacza współczynnik ciężarowy, obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według następującego wzoru:

maksymalna masa

M = Ö -------------------

50