§ 1. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa sposób określania wysokości opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz tryb ich pobierania.