§ 6a. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  6a. 25
(skreślony).
25 § 6a skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.