§ 3. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  3.
1.
Jeżeli odbiornik został zarejestrowany po 15 dniu miesiąca, pobiera się połowę miesięcznej opłaty.
2.
Jeżeli odbiornik został wyrejestrowany do 10 dnia miesiąca, opłaty za ten miesiąc nie pobiera się.
3. 6
W przypadku wyrejestrowania odbiornika, za którego używanie uiszczono opłatę w sposób określony w § 2 ust. 2, opłata podlega zwrotowi, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiornik został wyrejestrowany.
6 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.