§ 2. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  2.
1. 2
Użytkownik odbiornika jest obowiązany uiszczać opłatę do 25 dnia danego miesiąca.
2. 3
Użytkownik odbiornika może uiścić opłatę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b-l i pkt 2 lit. b-l, do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
3. 4
(skreślony).
4. 5
(skreślony).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U.03.176.1723) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
3 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.

4 § 2 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 § 2 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.