§ 10. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  10.
W okresie do dnia 31 grudnia 1996 r. stosuje się opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ustalone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 11.