§ 1. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  1. 1
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2005:
1)
za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:
a)
5,00 zł za jeden miesiąc,
b)
9,75 zł za dwa miesiące,
c)
14,60 zł za trzy miesiące,
d)
19,45 zł za cztery miesiące,
e)
24,30 zł za pięć miesięcy,
f)
29,10 zł za sześć miesięcy,
g)
33,90 zł za siedem miesięcy,
h)
38,60 zł za osiem miesięcy,
i)
43,30 zł za dziewięć miesięcy,
j)
47,90 zł za dziesięć miesięcy,
k)
52,40 zł za jedenaście miesięcy,
l)
56,80 zł za rok,
2)
za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:
a)
15,80 zł za jeden miesiąc,
b)
30,80 zł za dwa miesiące,
c)
46,10 zł za trzy miesiące,
d)
61,40 zł za cztery miesiące,
e)
76,80 zł za pięć miesięcy,
f)
91,90 zł za sześć miesięcy,
g)
107,10 zł za siedem miesięcy,
h)
122,10 zł za osiem miesięcy,
i)
136,80 zł za dziewięć miesięcy,
j)
151,40 zł za dziesięć miesięcy,
k)
165,60 zł za jedenaście miesięcy,
l)
179,50 zł za rok.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.75.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.54.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.140.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.134.1264) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.