Art. 11. - Opłaty abonamentowe. - Dz.U.2020.1689 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).