Opłata targowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.25.146

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 1973 r.
w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 30 ust. 4 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87 oraz z 1965 r. Nr 46, poz. 288 i Nr 51, poz. 316) zarządza się, co następuje:
Górne granice stawek opłaty targowej ustalanych przez rady narodowe określa się w następującej wysokości:
Wyszczególnienie czynnościWysokość opłaty w zł
w miastach wyłączonych z województw i stanowiących powiatyw miejscowościach pozostałych
123
1) przy sprzedaży od każdej wystawionej na

sprzedaż sztuki:

a) konie (powyżej 2 lat), bydło (krowy,

buhaje, woły)

5030
b) jałowizna powyżej 6 miesięcy,

źrebięta powyżej 6 miesięcy do 2 lat

3015
c) trzoda chlewna powyżej 6 miesięcy,

cielęta, źrebięta w wieku do 6

miesięcy

2010
d) owce, kozy powyżej 6 miesięcy105
e) trzoda chlewna, owce, kozy do 6

miesięcy

105
2) przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu):
a) detalicznej4020
b) hurtowej na przeznaczonych do tego

celu targowiskach

8040
3) przy sprzedaży z samochodu, platformy,

przyczepy samochodowej (od samochodu,

platformy, przyczepy):

a) detalicznej6030
b) hurtowej na przeznaczonych do tego

celu targowiskach

12060
4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza,

skrzynki, wiadra itp. od osób:

a) handlujących zawodowo4020
b) indywidualnych producentów,

sprzedających wytwory swej produkcji,

np. masło, sery, jaja itp.

105
c) pozostałych168
5) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru

itp. (od wózka, roweru)

3015
6) przy sprzedaży małych ilości warzyw,

jagód, grzybów, kwiatów itp. (od osoby)

105
7) zajęcie placu pod stoiska lub towar

przeznaczony do sprzedaży niezależnie od

branży czy też wykonywanych czynności

rzemieślniczo-usługowych (za 1 m2

powierzchni)

2010
8) przy sprzedaży:
a) samochodów5050
b) pozostałych pojazdów2020
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.