Art. 10. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  10.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań wnoszone do organów władzy i administracji państwowej oraz wydawane przez nie świadectwa, o ile z mocy odrębnych przepisów prawnych podlegają opłatom na rzecz Państwa (opłaty specjalne) lub są na mocy tych przepisów od tych opłat zwolnione.