Art. 9. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 9. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  9. 2

(skreślony).

2 Art. 9 skreślony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.