Art. 8. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 8. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  8.

Minister Skarbu wyda w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o sposobie poboru opłaty (art. 3), o ostemplowaniu i banderolowaniu (art. 4), o warunkach, pod jakiemi władza skarbowa może zezwolić na wyrób i sprzedaż (art. 6), oraz o kontroli (art. 7).