Art. 6. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 6. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  6.
(1)
Do wyrobu i sprzedaży kart do gry potrzebne jest zezwolenie władzy skarbowej.
(2)
Sprzedaż kart do gry w handlu obnośnym, jak również i wszelka sprzedaż kart, niezaopatrzonych w stempel, luźnych, nieopakowanych i używanych jest wzbroniona.
(3)
Zabrania się nabywania kart do gry nieobanderolowanych, używanych, oraz niezaopatrzonych w stempel, jak również używania do gry kart, niezaopatrzonych w stempel.