Art. 5. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 5. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  5.

Władza skarbowa może zezwolić na zwrot opłaty uiszczonej lub umorzenie odroczonej, jeżeli ostemplowane i obanderolowane już karty do gry stały się niezdatne do użytku skutkiem wypadku, zaszłego w wytwórni, a wytwórca w ciągu 48 godzin po wypadku zgłosił o tem władzy skarbowej.