Art. 2. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 2. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  2. 1

Opłata wynosi od kart sporządzonych:

1)
z kartonu papierowego:
a)
od talii, zawierającej nie więcej niż 36 kart - 1 zł 70 gr,
b)
od talii, zawierającej więcej niż 36 kart - 2 zł 60 gr,
2)
z innych materiałów (płótna, jedwabiu, masy celuloidowej lub aluminiowej, cellonu itp.) od talii 15 zł.
1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.