Art. 12. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 12. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  12.
(1)
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Z dniem tym tracą moc obowiązującą przepisy o opłacie od kart do gry z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1924 r. o opłacie od kart do gry na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. R P. Nr 56, poz. 561) z ta zmianą, że specjalna opłata na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wynosi przy kartach, sporządzonych z kartonu papierowego:

od talji, zawierającej do 36 kart, zł 0,40,

od talji. zawierającej więcej niż 36 kart, zł 0,60,

a od talji kart, wyrabianych z innych materjałów, niż kartonu papierowego, zł 5,-.