Art. 11. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 11. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  11.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.