Art. 10. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 10. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  10.
(1)
Karty do gry nie mogą być opodatkowane na rzecz związków komunalnych ani w postaci podatków samoistnych, ani w postaci dodatków do podatku.
(2) 3
Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" otrzymuje 50°/o wpływów z opłaty od kart do gry,
(3) 4
(skreślony).
3 Art. 10 ust. (2) zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.
4 Art. 10 ust. (3) skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.