Art. 1. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 1. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  1.
(1)
Opłacie podlegają karty do gry, wyrobione w kraju oraz sprowadzone z zagranicy i z W. M. Gdańska.
(2)
Zwolnione od opłaty - pod warunkami, które określi Minister Skarbu w drodze rozporządzenia, - są karty do gry, wywożone zagranicę lub do W. M. Gdańska.
(3)
Minister Skarbu określa, jakie przedmioty uważać należy za karty do gry w rozumieniu niniejszej ustawy.