Opis, materiał, wymiary, wzory rysunkowe oraz sposób i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.90.452

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 1992 r.
w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) zarządza się, co następuje:

Opis, materiał, wymiary i wzory rysunkowe odznak orderów

§  1. 
1.  1
 Odznaką Orderu Orła Białego jest krzyż równoramienny, złocony, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią z białymi brzegami w złoconym obramowaniu, nałożoną na fakturowane podłoże. Między ramionami krzyża umieszczone są pęki złoconych promieni. W środku krzyża biało emaliowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, ze złoconymi żyłkami, koroną, dziobem i szponami. Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są złocone, z biało emaliowanym obramowaniem i wypukłym napisem "ZA OJCZYZNĘ I NARÓD". W środku krzyża na okrągłej biało emaliowanej tarczy w otoku ze złoconych liści dębowych pokrytych zieloną emalią umieszczony jest złocony monogram "RP". Wymiar krzyża wynosi 70 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na błękitnej wielkiej wstędze szerokości 100 mm.
3. 
Odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona o średnicy 80 mm z ośmiu pęków promieni. Na gwieździe umieszczony jest złocony krzyż według wzoru opisanego w ust. 1, jednakże bez orła i bez kulek na rogach ramion. Między ramionami krzyża złociste płomyki, na ramionach krzyża złocony napis "ZA OJCZYZNĘ I NARÓD". W środku krzyża na okrągłej, biało emaliowanej tarczy w otoku ze złoconych liści dębowych pokrytych zieloną emalią umieszczony jest złocony monogram "RP". Wymiar krzyża wynosi 50 mm.
§  2. 
1. 
Odznaką Orderu Wojennego Virtuti Militari jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Na ramionach poziomych krzyża umieszczony jest napis "VIRTUTI", na ramionach pionowych napis "MILITARI". Ramiona krzyża w klasach I, II i III pokryte są czarną emalią w złoconym obramowaniu, w klasie IV złocone z wewnętrznym czarno emaliowanym obramowaniem i w klasie V srebrzone z wewnętrznym czarno emaliowanym obramowaniem. Napisy w klasach I, II i III są złocone, w klasach IV i V czarno emaliowane. W środku krzyża na złoconej, okrągłej tarczy w dwudzielnym wieńcu laurowym pokrytym zieloną emalią umieszczony jest biało emaliowany orzeł w kształcie z roku 1792. Na odwrotnej stronie krzyża w środku napis "HONOR I OJCZYZNA" oraz data "1792". Krzyż w klasach I i II zwieńczony jest złoconą koroną królewską. Wymiar krzyża wnosi: w klasie I - 64 mm, w klasie II - 55 mm, w klasie III - 45 mm i w klasach IV i V - 38 mm.
2. 
W klasie I Orderu krzyż zawieszony jest na niebieskiej wielkiej wstędze szerokości 100 mm z czarnymi paskami po bokach szerokości 15 mm. W klasie II krzyż zawieszony jest na niebieskiej wstędze szerokości 45 mm z czarnymi paskami po bokach szerokości 10 mm. W klasach III, IV i V krzyże zawieszone są na niebieskiej wstążce szerokości 40 mm z czarnymi paskami po bokach szerokości 9 mm.
3. 
W klasie I odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona o średnicy 97 mm z ośmiu pęków promieni. Na gwieździe umieszczony jest równoramienny krzyż według wzoru opisanego w ust. 1, jednakże bez kulek na rogach ramion. W środku krzyża, na otoku pokrytym czarną emalią umieszczony jest złocony napis "HONOR I OJCZYZNA". Wymiar krzyża wynosi 55 mm.
§  3. 
1. 
Odznaką Orderu Odrodzenia Polski jest krzyż równoramienny, złocony, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią w złoconym obramowaniu. W środku krzyża na okrągłej, czerwono emaliowanej tarczy umieszczony jest biało emaliowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Kontury, korona, dziób i szpony orła są złocone. Na otoku pokrytym szafirową emalią umieszczony jest złocony napis "POLONIA RESTITUTA". Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są złocone, z obramowaniem. W środku krzyża na okrągłej, czerwono emaliowanej tarczy w ornamentowanym obramowaniu umieszczona jest złocona data "1918". Wymiar krzyża wynosi: w klasie I - 68 mm, w klasach II i III - 60 mm, w klasie IV - 55 mm i w klasie V - 44 mm.
2. 
W klasie I Orderu krzyż zawieszony jest na czerwonej wielkiej wstędze szerokości 100 mm z białymi paskami po bokach szerokości 5 mm. W klasach II i III krzyże zawieszone są na czerwonej wstędze szerokości 45 mm z białymi paskami po bokach szerokości 3 mm. W klasie IV krzyż zawieszony jest na czerwonej wstążce szerokości 36 mm z białymi paskami po bokach szerokości 2 mm z umieszczoną pośrodku wstążki rozetką o średnicy 30 mm upiętą z tejże wstążki. W klasie V krzyż zawieszony jest na takiej samej wstążce, bez rozetki.
3. 
W klasach I i II odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona o średnicy 75 mm z ośmiu pęków promieni. W środku gwiazdy na okrągłej, biało emaliowanej tarczy umieszczony jest złocony monogram "RP", na otoku pokrytym szafirową emalią złocony napis "POLONIA RESTITUTA".
§  3a.  2
1. 
Odznaką Orderu Krzyża Wojskowego jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion. Ramiona krzyża pokryte są granatową emalią, w klasie I ze złoconym obramowaniem, w klasie II i III w srebrzonym-oksydowanym obramowaniu. W środku krzyża nałożony jest srebrzony-oksydowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000). Na odwrotnej stronie ramiona krzyża w klasie I są złocone, w klasie II i III srebrzone-oksydowane. Na ramionach pionowych krzyża umieszczony jest wypukły wizerunek Szczerbca skierowany ostrzem do dołu, na ramionach poziomych umieszczony jest wypukły dwuwierszowy napis: "MILITO PRO PATRIA", na dolnym ramieniu data: "MMVI", poniżej której wybity jest numer kolejny krzyża. Krzyż zwieńczony jest koroną Chrobrego, w klasie I złoconą, a w klasie II i III srebrzoną-oksydowaną. Wymiar krzyża bez korony w klasie I i II wynosi 45 mm, w klasie III 38 mm.
2. 
W klasie I i II Orderu krzyż zawieszony jest na wstędze granatowej szerokości 45 mm z karmazynowymi paskami szerokości 10 mm wzdłuż boków w odległości 4 mm od krawędzi wstęgi. W klasie III krzyż zawieszony jest na wstążce granatowej szerokości 40 mm z karmazynowymi paskami szerokości 9 mm wzdłuż boków w odległości 3 mm od krawędzi wstążki.
3. 
W klasie I odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona-oksydowana o średnicy 87 mm z ośmiu pęków promieni. Na gwieździe nałożony jest krzyż klasy I Orderu, według wzoru określonego w ust. 1.
4. 
Odznaką Orderu jest także sznur orderowy z granatowego jedwabiu przerabiany karmazynem zakończony ołówkiem ze srebrzonego-oksydowanego metalu. Długość sznura w całości wynosi 1510 mm, w tym: długość warkocza - 850 mm, długość sznura pojedynczego z węzłem - 580 mm, długość ołówka - 80 mm.
§  3b.  3
1. 
Odznaką Orderu Krzyża Niepodległości jest krzyż równoramienny, złocony, o ramionach w przekroju spłaszczonego ośmioboku, poszerzonych na końcach, połączonych pośrodku prostopadłościanem. Ramiona krzyża pokryte są ciemnoniebieską emalią ze złoconym paskiem przez środek. Na ramionach poziomych jest wyryty dwudzielny napis "BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI". W środku krzyża wyryty stylizowany wizerunek Orła Białego. Odwrotna strona Krzyża jest gładka. Na górnym ramieniu Krzyża znajduje się ruchome, ażurowe, złocone zawieszenie. W klasie I Orderu na zawieszeniu umieszczone są dwa skrzyżowane miecze złocone, z ostrzami skierowanymi ku górze. W klasie II zawieszenie jest bez mieczy. Wymiar krzyża bez zawieszenia w klasie I wynosi 52 mm, w klasie II - 42 mm.
2. 
W klasie I krzyż zawieszony jest na wstędze ciemnoniebieskiej szerokości 45 mm ze złotymi paskami szerokości 8 mm wzdłuż boków, w odległości 3 mm od krawędzi wstęgi; pośrodku złotych pasków czerwony prążek szerokości 2 mm. W klasie II krzyż zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wstążce szerokości 40 mm ze złotymi paskami szerokości 8 mm wzdłuż boków, w odległości 3 mm od krawędzi wstęgi; pośrodku złotych pasków czerwony prążek szerokości 2 mm.
§  4. 
1.  4
 Odznaką Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest krzyż gwiaździsty pięcioramienny. Ramiona krzyża pokryte są w środku czerwoną, a po bokach białą emalią w obramowaniu. Między ramionami krzyża jest pięć pęków promieni. W środku krzyża srebrzony-oksydowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Krzyż zwieńczony jest tarczą z monogramem "RP" na tle poziomych promieni. Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są fakturowane. W klasach I - IV promienie, zwieńczenia i obramowania są złocone, a w klasie V srebrzone. Średnica krzyża gwiaździstego wynosi: w klasie I - 68 mm, w klasach II i III - 60 mm i w klasach IV i V - 48 mm.
2. 
W klasie I Orderu krzyż zawieszony jest na wielkiej wstędze szerokości 100 mm. W klasach II i III krzyże zawieszone są na wstędze szerokości 45 mm. W klasie IV krzyż zawieszony jest na wstążce szerokości 36 mm z umieszczoną pośrodku wstążki rozetką o średnicy 30 mm upiętą z tejże wstążki. W klasie V krzyż zawieszony jest na takiej samej wstążce, bez rozetki. Wielka wstęga, wstęga i wstążka są koloru ciemnego kobaltu.
3.  5
 W klasie I i II odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa o średnicy 80 mm z dziesięciu pęków promieni. Pięć pęków złoconych umieszczonych jest na tle pięciu pęków srebrzonych-oksydowanych. W środku na okrągłej, czerwono emaliowanej tarczy w złoconym obramowaniu umieszczony jest srebrzony-oksydowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
§  5.  6
 Wzory rysunkowe odznak orderów, o których mowa w:
1)
§ 1-3 i 4, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
§ 3a, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
§ 3b, zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
Odznaki orderów i ich miniaturki wykonuje się ze stopów miedzi pokrywanych galwanicznie i stosownie do opisu ich wzorów wypełnia się emaliami ceramicznymi.

Opis, materiał, wymiary i wzory rysunkowe odznak odznaczeń

§  7. 
1. 
Odznaką Krzyża Walecznych jest krzyż równoramienny, patynowany na brązowo. Ramiona krzyża są w obramowaniu. W środku krzyża umieszczona jest pięciokątna tarcza z wypukłym orłem według wzoru określonego w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Na górnym i bocznych ramionach krzyża umieszczony jest wypukły napis : "NA POLU CHWAŁY", na dolnym ramieniu krzyża data "1920". Na odwrotnej stronie krzyża umieszczony jest wypukły, dwudzielny wieniec z liści dębowych, na ramionach poziomych krzyża wypukły napis "WALECZNYM", a na ramionach pionowych obosieczny miecz skierowany ostrzem do góry. Wymiar krzyża wynosi 44 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na pąsowej wstążce szerokości 40 mm z białymi paskami po bokach szerokości 8 mm.
3. 
Kolejne nadanie Krzyża Walecznych oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie patynowanej na brązowo listewki szerokości 5 mm, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych w następujący sposób: na wstążce Krzyża nadanego powtórnie - jednego okucia, nadanego po raz trzeci - dwóch okuć i nadanego po raz czwarty - trzech okuć.
§  7a.  7
1. 
Odznaką Krzyża Wojskowego jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, patynowany na brązowo, mający pośrodku wypukły wizerunek orła według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, a na dolnym ramieniu wypukłą datę "MMVII". Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża, na pionowych ramionach umieszczony jest wypukły wizerunek Szczerbca skierowanego ostrzem do góry, na poprzecznych ramionach wypukły napis: "MĘSTWU I ODWADZE", na górnym ramieniu bity jest numer kolejny. Wymiar krzyża wynosi 40 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na karmazynowej wstążce szerokości 40 mm z granatowymi paskami szerokości 8 mm, wzdłuż boków, w odległości 3 mm od krawędzi wstążki.
3. 
Kolejne nadania Krzyża Wojskowego oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, patynowanej na brązowo, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych w następujący sposób: na wstążce Krzyża nadanego powtórnie - jednego okucia, nadanego po raz trzeci - dwóch okuć i nadanego po raz czwarty - trzech okuć.
§  8. 
1.  8
 Odznaką Krzyża Zasługi z Mieczami jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami pokryte są czerwoną emalią w obramowaniu, nałożoną na fakturowane podłoże. Między ramionami krzyża znajdują się pęki promieni, a w środku krzyża okrągła, biało emaliowana tarcza i na niej, odpowiedni do stopnia odznaczenia, złocony lub srebrzony monogram "RP". Tarcza Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami jest w otoku pokrytym czerwoną emalią i w ornamentowanym obramowaniu. Wokół tarczy Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami z monogramem "RP" umieszczony jest wypukły wieniec laurowy. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Obramowanie ramion krzyża, pęki promieni, ornamentowane obramowanie tarczy i odwrotna strona krzyża są złocone lub srebrzone, w zależności od stopnia odznaczenia. Odznaka Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami jest w całości patynowana na brązowo. Wymiar krzyża wynosi 42 mm. Ponad krzyżem umieszczone są dwa skrzyżowane miecze złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo, w zależności od stopnia odznaczenia, z ostrzami skierowanymi ku górze. Miecze połączone są ze sobą pionową listewką.
2. 
Krzyż z umieszczonymi nad nim mieczami zawieszony jest na pąsowej wstążce szerokości 40 mm z niebieskimi paskami po bokach szerokości 3 mm. Kółko, przez które przeciągnięta jest wstążka Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami, ma kształt wieńca laurowego.
3. 
Drugie nadanie Złotego, Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie gładkiej, matowej listewki złoconej, srebrzonej lub patynowanej na brązowo, w zależności od stopnia odznaczenia, szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.
§  8a.  9
1. 
Odznaką Krzyża Wolności i Solidarności jest krzyż równoramienny, srebrzony i oksydowany, o ramionach w przekroju spłaszczonego ośmioboku, poszerzonych na końcach, połączonych pośrodku prostopadłościanem. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią ze srebrzonym paskiem przez środek. Na ramionach poziomych jest wyryty dwudzielny napis "WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ". W środku krzyża wyryty stylizowany wizerunek Orła Białego. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na wstążce białej szerokości 38 mm, mającej po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki złote i szkarłatne szerokości 3 mm każdy.
§  8b.  10
1. 
Odznaką Medalu Virtus et Fraternitas jest okrągły, srebrzony i oksydowany medal o średnicy 36 mm, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na medalu umieszczony jest wypukły wizerunek orła według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w otoku z majuskułowym, wypukłym napisem u góry "VIRTUS ET FRATERNITAS", a poniżej z dwiema wypukłymi, skrzyżowanymi, stylizowanymi gałązkami palmowymi. Na odwrotnej stronie medalu widnieje personifikacja Polonii - stylizowana postać kobiety w świetlistych zdobieniach sugerujących anielskie skrzydła, trzymająca w prawej ręce włócznię w kształcie włóczni św. Maurycego, a w lewej wieniec laurowy. W otoku umieszczony jest wypukły, majuskułowy napis będący cytatem słów Jana Pawła II: "CZŁOWIEKA TRZEBA MIERZYĆ MIARĄ SERCA".
2. 
Medal zawieszony jest na purpurowej, rypsowej wstążce szerokości 36 mm, z dwoma złocistymi prążkami szerokości 4 mm, umieszczonymi w tej samej odległości od brzegów wstążki.
§  9. 
1.  11
 Odznaką Krzyża Zasługi jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi pokryte są czerwoną emalią w obramowaniu, nałożoną na fakturowane podłoże. Między ramionami krzyża znajdują się pęki promieni, a w środku krzyża okrągła, biało emaliowana tarcza i na niej, odpowiednio do stopnia odznaczenia, złocony lub srebrzony monogram "RP". Tarcza Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi jest w otoku pokrytym czerwoną emalią i w ornamentowanym obramowaniu. Wokół tarczy Brązowego Krzyża Zasługi z monogramem "RP" umieszczony jest wypukły wieniec laurowy. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Obramowanie ramion krzyża, pęki promieni, ornamentowane obramowanie tarczy i odwrotna strona krzyża są złocone lub srebrzone, w zależności od stopnia odznaczenia. Odznaka Brązowego Krzyża Zasługi jest w całości patynowana na brązowo. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na pąsowej wstążce szerokości 40 mm z niebieskimi paskami po bokach szerokości 3 mm. Kółko, przez które przeciągnięta jest wstążka Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi, ma kształt wieńca laurowego.
3. 
Drugie nadanie Złotego, Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie gładkiej, matowej listewki złoconej, srebrzonej lub patynowanej na brązowo, w zależności od stopnia odznaczenia, szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.
§  10. 
1.  12
 Odznaką Krzyża Zasługi Za Dzielność jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią w obramowaniu, nałożoną na fakturowane podłoże. Na górnym i bocznych ramionach krzyża umieszczony jest srebrzony napis "ZA DZIELNOŚĆ". Między ramionami krzyża znajdują się pęki promieni, a w środku krzyża okrągła, biało emaliowana tarcza i na niej srebrzony monogram "RP". Tarcza jest w otoku pokrytym czerwoną emalią i w ornamentowanym obramowaniu. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Obramowanie ramion krzyża, pęki promieni, ornamentowane obramowanie tarczy i odwrotna strona krzyża są srebrzone. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na wstążce takiej samej jak Krzyż Zasługi z tą różnicą, że pośrodku wstążki jest pionowy niebiesko-zielony pasek szerokości 4 mm.
3. 
Kolejne nadanie Krzyża Zasługi Za Dzielność oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie srebrzonej, gładkiej, matowej listewki szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.
§  10a.  13
1. 
Odznaką Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, patynowany na brązowo. Pośrodku krzyża umieszczony jest wypukły orzeł wojskowy według wzoru określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), bez tarczy amazonek, siedzący na ułożonym poprzecznie mieczu z rękojeścią zwróconą w tym samym kierunku jak głowa orła. Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża umieszczony jest centralnie wypukły trójwierszowy napis: "POLSKA SWEMU OBROŃCY", a na poprzecznych ramionach krzyża stylizowane gałązki wawrzynu. Wymiar krzyża wynosi 40 mm. Ponad krzyżem umieszczone są dwa skrzyżowane miecze patynowane na brązowo, ostrzami skierowane ku górze, umieszczone na pierścieniu połączonym z kółkiem do zawieszenia na wstążce.
2. 
Krzyż zawieszony jest na karmazynowej wstążce szerokości 38 mm, z czterema 2 mm prążkami białymi: dwoma po bokach i dwoma wzdłuż boków; odległość między prążkami wynosi 10 mm.
3. 
Drugie nadanie Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, patynowanej na brązowo, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych.
§  10b.  14
1. 
Odznaką Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, srebrzony i oksydowany. Pośrodku krzyża na okrągłej tarczce pionowo szrafowanej umieszczone jest wypukłe zbrojne ramię według wzoru określonego w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża umieszczony jest centralnie wypukły trójwierszowy napis: "POLSKA SWEMU OBROŃCY", a na poprzecznych ramionach krzyża stylizowane gałązki wawrzynu. Wymiar krzyża wynosi 40 mm. Ponad krzyżem umieszczone są dwa skrzyżowane miecze, srebrzone i oksydowane, ostrzami skierowane ku górze, umieszczone na pierścieniu połączonym z kółkiem do zawieszenia na wstążce.
2. 
Krzyż zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wstążce szerokości 38 mm, z czterema 2 mm prążkami białymi: dwoma po bokach i dwoma wzdłuż boków; odległość między prążkami wynosi 10 mm.
3. 
Drugie nadanie Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, srebrzonej i oksydowanej, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych.
§  10c.  15
1. 
Odznaką Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, srebrzony i oksydowany. Pośrodku krzyża umieszczona jest wypukła, szrafowana pionowo szachownica lotnicza według wzoru określonego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża umieszczony jest centralnie wypukły trójwierszowy napis: "POLSKA SWEMU OBROŃCY", a na poprzecznych ramionach krzyża stylizowane gałązki wawrzynu. Wymiar krzyża wynosi 40 mm. Ponad krzyżem umieszczone są dwa skrzyżowane miecze, srebrzone i oksydowane, ostrzami skierowane ku górze, umieszczone na pierścieniu połączonym z kółkiem do zawieszenia na wstążce.
2. 
Krzyż zawieszony jest na jasnoniebieskiej wstążce szerokości 38 mm, z czterema 2 mm prążkami białymi: dwoma po bokach i dwoma wzdłuż boków; odległość między prążkami wynosi 10 mm.
3. 
Drugie nadanie Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, srebrzonej i oksydowanej, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych.
§  10d.  16
1. 
Odznaką Wojskowego Krzyża Zasługi jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, patynowany na brązowo. Pośrodku krzyża umieszczony jest wypukły orzeł wojskowy według wzoru określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, bez tarczy amazonek, siedzący na ułożonym poprzecznie mieczu z rękojeścią zwróconą w tym samym kierunku jak głowa orła. Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża umieszczony jest centralnie wypukły trójwierszowy napis: "POLSKA SWEMU OBROŃCY", a na poprzecznych ramionach krzyża stylizowane gałązki wawrzynu. Wymiar krzyża wynosi 40 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na karmazynowej wstążce szerokości 38 mm, z czterema 2 mm prążkami białymi: dwoma po bokach i dwoma wzdłuż boków; odległość między prążkami wynosi 10 mm.
3. 
Drugie nadanie Wojskowego Krzyża Zasługi oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, gładkiej, matowej, patynowanej na brązowo, z polerowanymi krawędziami.
§  10e.  17
1. 
Odznaką Morskiego Krzyża Zasługi jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, srebrzony i oksydowany. Pośrodku krzyża na okrągłej tarczce pionowo szrafowanej umieszczone jest wypukłe zbrojne ramię według wzoru określonego w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża umieszczony jest centralnie wypukły trójwierszowy napis: "POLSKA SWEMU OBROŃCY", a na poprzecznych ramionach krzyża stylizowane gałązki wawrzynu. Wymiar krzyża wynosi 40 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wstążce szerokości 38 mm, z czterema 2 mm prążkami białymi: dwoma po bokach i dwoma wzdłuż boków; odległość między prążkami wynosi 10 mm.
3. 
Drugie nadanie Morskiego Krzyża Zasługi oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, gładkiej, matowej, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami.
§  10f.  18
1. 
Odznaką Lotniczego Krzyża Zasługi jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion, wyoblony od strony lica, srebrzony i oksydowany. Pośrodku krzyża umieszczona jest wypukła, szrafowana pionowo szachownica lotnicza według wzoru określonego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej, płaskiej stronie krzyża umieszczony jest centralnie wypukły trójwierszowy napis: "POLSKA SWEMU OBROŃCY", a na poprzecznych ramionach krzyża stylizowane gałązki wawrzynu. Wymiar krzyża wynosi 40 mm.
2. 
Krzyż zawieszony jest na jasnoniebieskiej wstążce szerokości 38 mm, z czterema 2 mm prążkami białymi: dwoma po bokach i dwoma wzdłuż boków; odległość między prążkami wynosi 10 mm.
3. 
Drugie nadanie Lotniczego Krzyża Zasługi oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Krzyża okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, gładkiej, matowej, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami.
§  10g.  19
1. 
Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w I stopniu - złocony i oksydowany, w II stopniu - srebrzony i oksydowany, w III stopniu - patynowany na brązowo z umieszczonym pośrodku wypukłym wizerunkiem orła według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w otoku stylizowanych kłosów zboża. Dookoła wypukły napis: "ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ". Na odwrotnej stronie medalu pośrodku umieszczona jest wypukła liczba rzymska: w I stopniu - "XXX", w II stopniu - "XX", w III stopniu - "X". Poniżej liczby umieszczona jest stylizowana gałązka wawrzynu.
2. 
Medal zawieszony jest na amarantowej wstążce szerokości 35 mm z białym paskiem szerokości 10 mm pośrodku.
§  10h.  20
1. 
Odznaką Krzyża Świętego Floriana jest krzyż gwiaździsty sześcioramienny o rozpiętości ramion 38 mm, srebrzony i oksydowany, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia, ze stylizowanymi płomieniami między ramionami. Na górnym ramieniu krzyża widnieje orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Pośrodku krzyża umieszczone jest wyobrażenie patrzącego w górę św. Floriana w zbroi, podtrzymującego w zgięciu lewej ręki chorągiew, a w prawej ręce trzymającego naczynie z wylewaną wodą. Na odwrotnej stronie krzyża boczne ramiona krzyża zakończone są stylizowanymi żeleźcami toporków strażackich, a pośrodku krzyża znajduje się wypukły, majuskułowy napis w sześciowierszowej pionowej kolumnie: "W/JED/NO/ŚCI/SI/ŁA".
2. 
Krzyż zawieszony jest na ciemnogranatowej, rypsowej wstążce szerokości 38 mm, z umieszczonymi na brzegach połączonymi prążkami - żółtym i czerwonym, o szerokości 2 mm każdy, przy czym prążki skrajne są żółte.";
§  11. 
1. 
Odznaką Medalu Za Ofiarność i Odwagę jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 35 mm. W środku medalu wytłoczony jest trójkąt o ściętych wierzchołkach a w nim płaskorzeźba dwóch postaci: kobiety i mężczyzny. Na odwrotnej stronie medalu wytłoczony jest trójkąt o ściętych wierzchołkach, a w nim napis "ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ W OBRONIE ŻYCIA I MIENIA". Nad napisem umieszczone są trzy liście dębowe.
2. 
Medal zawieszony jest na zielonej wstążce szerokości 35 mm z dwoma czerwonymi paskami po bokach szerokości 4 mm.
3. 
Kolejne nadanie Medalu Za Ofiarność i Odwagę oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego już Medalu okucia w kształcie srebrzonej, gładkiej, matowej listewki szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.
§  12. 
1. 
Odznaką Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowaniami łączącymi jej promienie. W środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram "RP", a w otoku napis: "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE".
2. 
Medal zawieszony jest na różowej wstążce szerokości 35 mm z pionowym białym paskiem pośrodku szerokości 4 mm.
§  12a.  21
1. 
Odznaką odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" i nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu albo prowadzenia operacji wojskowej bądź określenia sposobu działania kontyngentu jest patynowany na brązowo medal w kształcie czteropromiennej gwiazdy, z dwoma skrzyżowanymi mieczami, ostrzami skierowanymi ku górze, z wypukłym monogramem z liter "RP" na górnym promieniu i wypukłym umieszczonym pośrodku napisem określającym nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu albo prowadzenia operacji wojskowej bądź sposób działania kontyngentu, wykonanym antykwą majuskułową oraz wypukłymi stylizowanymi liśćmi wawrzynu na dolnym promieniu i między górnymi promieniami. Na odwrotnej płaskiej stronie gwiazdy umieszczony jest wypukły, dwuwierszowy napis "PACI SERVIO", poniżej napisu jest miejsce na wygrawerowanie przez odznaczonego dat służby. Rozmiar gwiazdy 44 mm.
2. 
Gwiazda zawieszona jest na wstążce w barwie każdorazowo określanej dla poszczególnej Gwiazdy, szerokości 35 mm, z czerwonym paskiem szerokości 4 mm przez środek, mającym po bokach prążki białe szerokości 2 mm oraz po brzegach umieszczone symetrycznie połączone paski lub prążki w barwach flagi państwa lub terenu działania kontyngentu albo prowadzenia operacji wojskowej bądź w barwach przyjętych dla kontyngentu.
3. 
Każdorazowy udział w zmianie kontyngentu lub operacji wojskowej oznacza się przez nałożenie na wstążkę okucia w kształcie listewki szerokości 5 mm, matowej, patynowanej na brązowo, z polerowanymi krawędziami, z umieszczoną pośrodku polerowaną cyfrą arabską, oznaczającą kolejną zmianę kontyngentu lub takie samo okucie z nazwą operacji wojskowej zamiast cyfry.
§  13.  22
 Wzory rysunkowe odznak odznaczeń, o których mowa w:
1) 23
 § 7, 8, 9, 10, 11 i 12, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
§ 7a, 10a-10g, 12a, zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia,
3)
§ 8a, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia,
4) 24
 § 8b, zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia,
5) 25
 § 10h, zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  14.  26
1. 
Odznaki odznaczeń i ich miniaturki wykonuje się ze stopów miedzi pokrywanych galwanicznie i stosownie do opisu ich wzorów wypełnia się emaliami ceramicznymi.
2. 
W przypadku odznak odznaczeń, o których mowa w § 12 ust. 1, dopuszcza się stosowanie emalii syntetycznych.

Sposób i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

§  15. 
1.  27
 Odznaki orderów nosi się w następującej kolejności wynikającej z ich starszeństwa:

Order Orła Białego (OB),

Order Wojenny Virtuti Militari klasy od I do V (VM 1-5),

Order Odrodzenia Polski klasy od I do V (PR 1-5),

Order Krzyża Wojskowego klasy od I do III (OKW 1-3),

Order Krzyża Niepodległości klasy I do II (OKN 1-2),

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy od I do V (OZ 1-5).

2. 
Odznaki innych orderów niż określone w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach nosi się po odznakach orderów wymienionych w ust. 1 w kolejności ich otrzymania.
§  16. 
1.  28
 Odznaki odznaczeń nosi się w następującej kolejności wynikającej z ich starszeństwa:

Krzyż Walecznych,

Krzyż Wojskowy,

Krzyż Zasługi za Dzielność,

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,

Krzyż Wolności i Solidarności,

Medal Virtus et Fraternitas,

Złoty Krzyż Zasługi,

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami,

Brązowy Krzyż Zasługi,

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi (równorzędne między sobą w stopniu z Mieczami, równorzędne między sobą w stopniu bez Mieczy), Krzyż Świętego Floriana,

Medal za Ofiarność i Odwagę,

Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,

Gwiazda ...

2. 
Odznaki innych odznaczeń niż określone w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach nosi się po odznakach odznaczeń wymienionych w ust. 1 w kolejności ich otrzymania.
§  17. 
1. 
W przypadku posiadania tego samego orderu w dwóch lub więcej klasach, nosi się odznakę najwyższej z posiadanych klas orderu.
2. 
W przypadku posiadania tego samego odznaczenia w dwóch lub więcej stopniach, nosi się odznakę najwyższego z posiadanych stopni odznaczenia.
3.  29
 Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego, których odznaki wszystkich posiadanych klas można nosić jednocześnie.
§  18. 
Odznaki orderów i odznaczeń nosi się głównie podczas:
1)
uroczystości państwowych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów,
2)
uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych,
3)
wręczania odznak orderów i odznaczeń,
4)
innych uroczystości państwowych, stosownie do zaleceń zawartych w zaproszeniu.
§  19. 
W okolicznościach, o których mowa w § 18 pkt 3, osoba, której mają zostać wręczone odznaki orderu lub odznaczenia, powinna podczas tej uroczystości nosić pełne odznaki posiadanych orderów i odznaczeń, a przynajmniej najstarszego z nich.
§  20. 
1. 
Odznaki orderów i odznaczeń obcych państw nosi się po odznakach polskich orderów i odznaczeń w sposób określony w przepisach tych państw.
2. 
Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli obcego państwa odznaki orderów i odznaczeń tego państwa nosi się bezpośrednio po odznakach polskich orderów i odznaczeń.
3. 
Odznaki orderów i odznaczeń obcych państw można nosić wyjątkowo przed odznakami polskich orderów i odznaczeń w następujących okolicznościach:
1)
podczas uroczystości związanych z wręczeniem odznak orderu lub odznaczenia obcego państwa można nosić odznaki orderu lub odznaczenia, które w czasie tej uroczystości zostały wręczone;
2)
podczas uroczystych wystąpień wobec oficjalnych przedstawicieli obcego państwa można nosić zawieszoną na wielkiej wstędze odznakę orderu tego państwa; wówczas zamiast zawieszonej na wielkiej wstędze odznaki polskiego orderu nosi się samą gwiazdę orderową.
§  21. 
1. 
Odznaki orderów zawieszone na wielkich wstęgach nosi się w następujący sposób:
1)
wielką wstęgę Orderu Orła Białego, z zawieszonym na niej krzyżem, zakłada się przez lewe ramię do prawego boku, tak aby kokarda utworzona ze związanych końców wstęgi znajdowała się na wysokości prawego biodra;
2)
wielkie wstęgi Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, z zawieszonymi na niej krzyżami, zakłada się przez prawe ramię do lewego boku, tak aby kokarda utworzona ze związanych końców wstęgi znajdowała się na wysokości lewego biodra.
2. 
Nie nosi się jednocześnie więcej niż jednej odznaki orderu zawieszonej na wielkiej wstędze; nosi się odznakę orderu starszego. Jednakże w przypadku jednoczesnego posiadania Orderu Orła Białego i Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy I - nosi się zawieszoną na wielkiej wstędze odznakę Orderu Wojennego Virtuti Militari.
3.  30
 Gwiazdy orderowe Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy I, Orderu Odrodzenia Polski klasy I, Orderu Krzyża Wojskowego klasy I i Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy I nosi się na lewej stronie piersi poniżej odznak orderów i odznaczeń zawieszonych na wstążkach. Nosi się nie więcej niż cztery gwiazdy orderowe w następujący sposób: jedną gwiazdę nosi się pośrodku piersi, dwie gwiazdy - jedna pod drugą, trzy gwiazdy - ułożone w trójkąt, cztery gwiazdy - ułożone w romb. Gwiazdę orderu najstarszego zakłada się powyżej innych gwiazd orderowych. W przypadku noszenia trzech lub czterech gwiazd gwiazdę orderu drugiego w starszeństwie nosi się bliżej środka piersi.
4. 
Zamiast odznak orderów zawieszonych na wielkich wstęgach można nosić same gwiazdy orderowe.
§  22. 
1. 
Odznaki orderów zawieszone na wstęgach nosi się w następujący sposób:
1)
wstęgę, z zawieszonym na niej krzyżem, zakłada się na szyję tak, aby na ubiorze z kołnierzem wykładanym krzyż znajdował się poniżej węzła krawata, zaś na ubiorze z kołnierzem zapinanym pod szyję krzyż znajdował się pod nasadą kołnierza;
2)
na stroju damskim nosi się krzyże zawieszone na kokardzie upiętej ze wstęgi, na lewej stronie piersi, powyżej innych odznak orderów i odznaczeń zawieszonych na wstążkach.
2. 
Gwiazdy orderowe Orderu Odrodzenia Polski klasy II i Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy II nosi się pośrodku prawej strony piersi.
3. 
Zamiast zawieszonych na wstęgach odznak Orderu Odrodzenia Polski klasy II i Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy II można nosić same gwiazdy orderowe.
§  23. 
Odznaki orderów i odznaczeń zawieszone na wstążkach długości 55-60 mm nosi się na lewej stronie piersi z prawa na lewo w następujący sposób:
1)
odznakę pojedynczego albo pierwszego orderu lub odznaczenia nosi się na ubiorze z kołnierzem wykładanym ponad górną kieszenią, przy czym wstążkę podkłada się do połowy pod klapę kołnierza; na ubiorze zapinanym pod szyję wstążkę umieszcza się w odległości około 3 cm od linii zapięcia guzików;
2)
od 2 do 4 odznak orderów lub odznaczeń - w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami;
3)
od 5 do 8 odznak orderów lub odznaczeń - w jednym rzędzie, tak aby zajęły szerokość czterech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiej i kolejnych odznak orderów i odznaczeń podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniej odznaki orderu lub odznaczenia;
4)
większą liczbę odznak orderów lub odznaczeń nosi się w dwóch lub więcej rzędach, tak aby w pierwszym rzędzie nie było mniej niż pięć i więcej niż osiem, a w ostatnim rzędzie nie mniej niż cztery odznaki orderów lub odznaczeń rozmieszczone na szerokość czterech wstążek;
5)
górny skraj wstążek powinien tworzyć linię poziomą;
6)
rzędy odznak orderów i odznaczeń umieszcza się w ten sposób, aby górny rząd przykrywał wstążki dolnego rzędu w całości;
7)
okucia nakłada się na wstążkę poziomo.
§  23a.  31
 Sznur orderowy Orderu Krzyża Wojskowego nosi się na lewym ramieniu munduru, zapięty pod naramiennikiem, a w przypadku występowania w mundurze galowym - w miejsce sznura galowego.
§  24.  32
 Pełnych odznak orderów i odznaczeń oraz ich miniaturek, baretek, rozetek, wstążeczek i sznura orderowego nie nosi się na ubiorach roboczych i ochronnych oraz na ubiorach o charakterze sportowym.

Sposób i okoliczności noszenia miniaturek, baretek, rozetek i wstążeczek

§  25. 
1. 
We wszystkich okolicznościach, kiedy nie zakłada się pełnych odznak orderów i odznaczeń, można nosić ich miniaturki, baretki, rozetki i wstążeczki.
2. 
Na mundurach zamiast pełnych odznak orderów i odznaczeń nosi się tylko baretki.
§  26. 
1. 
W przypadku posiadania tego samego orderu w dwóch lub więcej klasach, nosi się miniaturkę, baretkę lub rozetkę najwyższej z posiadanych klas orderu.
2. 
W przypadku posiadania tego samego odznaczenia w dwóch lub więcej stopniach, nosi się miniaturkę, baretkę lub wstążeczkę najwyższego z posiadanych stopni odznaczenia.
3. 
Nie nosi się jednocześnie:
-
pełnej odznaki orderu lub odznaczenia oraz jego miniaturki, baretki, rozetki ani wstążeczki,
-
miniaturki, rozetki ani wstążeczki orderu tej samej klasy lub odznaczenia tego samego stopnia.
4.  33
 Przepis ust. 1 nie dotyczy Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego, których miniaturki lub baretki wszystkich posiadanych klas można nosić jednocześnie.
§  27. 
1. 
Miniaturki można nosić jednocześnie:
-
z odznakami orderów zawieszonymi na wielkich wstęgach i na wstęgach,
-
z gwiazdami orderowymi,
-
ze wstążeczkami.
2. 
Nosi się jedną lub więcej miniaturek odznak orderów i odznaczeń.
3. 
Miniaturek nie nosi się jednocześnie z pełnymi odznakami orderów i odznaczeń zawieszonymi na wstążkach, z baretkami ani z rozetką.
4. 
Miniaturki odznak orderów i odznaczeń o średnicy 15-17 mm nosi się na wstążeczkach długości 25-30 mm i szerokości 11-13 mm na lewej stronie piersi lub na klapie ubioru z kołnierzem wykładanym, z prawa na lewo, w jednym rzędzie.
5. 
Wyższe klasy orderów oznacza się na wstążeczkach miniaturek za pomocą rozetek w kolorach wstążki orderowej. Średnica rozetki wynosi 6-8 mm. W klasach I orderów rozetki umieszcza się na podkładce metalowej lub z galonika w kolorze złotym; w klasach II orderów - na podkładce metalowej lub z galonika w połowie szerokości w kolorze złotym, w połowie srebrnym; w klasach III orderów - na podkładce metalowej lub z galonika w kolorze srebrnym; klasach IV orderów - bezpośrednio na wstążeczce. Podkładkę metalową lub z galonika o wymiarach 6 x 10 mm umieszcza się na wstążeczce poziomo.
6.  34
 Nie umieszcza się rozetki na miniaturkach odznaki Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy III i IV, odznaki Orderu Krzyża Wojskowego klasy II i III, odznaki Orderu Krzyża Niepodległości klasy II oraz odznaki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy IV.
7. 
Okucia nakłada się na wstążeczki miniaturek poziomo.
§  28. 
1. 
Baretki nosi się na mundurach na lewej stronie piersi, z prawa na lewo, w następujący sposób:
1)
pojedynczą baretkę nosi się na mundurze symetrycznie nad górną kieszenią;
2)
od 2 do 4 baretek nosi się w jednym rzędzie obok siebie bez przerw między baretkami; jeżeli klapa kołnierza munduru zakrywałaby całkowicie pierwszą baretkę, wówczas nosi się w tym rzędzie tylko trzy baretki;
3)
powyżej 4 baretek nosi się w dwóch lub więcej rzędach bezpośrednio jeden pod drugim, w każdym rzędzie po cztery baretki, przy czym w rzędzie dolnym przy liczbie mniejszej niż cztery nosi się baretki w ten sposób, aby znajdowały się symetrycznie pod bezpośrednim rzędem górnym.
2. 
Łącznie z baretkami można nosić na lewej stronie piersi jedną pełną odznakę orderu lub odznaczenia. W tym przypadku odznakę orderu lub odznaczenia nosi się na wysokości pierwszej baretki przykrywając ją do połowy.
3. 
Baretkę sporządza się ze wstążki określonej przepisami dla danego orderu lub odznaczenia. Jej szerokość równa się szerokości tej wstążki. Szerokość baretek wyższych klas orderów, których odznaki zawieszone są na wielkich wstęgach i wstęgach, powinna być równa szerokości wstążki orderowej określonej przepisami dla odznak najniższych klas tych orderów. Można nosić również baretki o jednolitej szerokości wynoszącej 35 mm.
4. 
Wysokość baretki wynosi 8-10 mm. Baretkę nakłada się na podkładkę sukienną lub aksamitną koloru czarnego albo na podkładkę metalową. Podkładka pod baretkę powinna być o 2 mm szersza i wyższa od baretki.
5. 
Wyższe klasy orderów oznacza się na baretkach przez umieszczenie pośrodku nich rozetek w kolorach wstążki orderowej. Średnica rozetki wynosi 6-8 mm. W klasach I orderów rozetkę umieszcza się na podkładce z galonika w kolorze złotym; w klasach II orderów - na podkładce z galonika w połowie szerokości w kolorze złotym, w połowie srebrnym; w klasach III orderów - na podkładce z galonika w kolorze srebrnym; w klasach IV orderów - bezpośrednio na baretce. Podkładkę o wymiarach 6 x 20 mm umieszcza się na baretce poziomo.
5a.  35
 W klasie II Orderu Krzyża Wojskowego rozetkę umieszcza się bezpośrednio na baretce; w klasie III Orderu Krzyża Wojskowego oraz w klasie II Orderu Krzyża Niepodległości rozetki nie umieszcza się.
6. 
Wyższe stopnie odznaczeń oznacza się przez umieszczenie pośrodku baretki, pionowo, galonika szerokości 5 mm w kolorze złotym lub srebrnym w zależności od stopnia odznaczenia.
7. 
Kolejne stopnie Krzyża Zasługi z Mieczami oznacza się przez umieszczenie stosownej wielkości i odpowiedniego do stopnia odznaczenia koloru mieczy pośrodku baretki, tak aby ich ostrza skierowane były ku górze.
7a.  36
 Na baretkach Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami i Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami umieszcza się skrzyżowane miecze, skierowane ostrzami do góry; na baretce Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami patynowane na brązowo, na baretkach Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami i Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami - srebrzone.
7b.  37
 Kolejne stopnie Medalu za Długoletnią Służbę oznacza się przez umieszczenie na baretce odpowiednich liczb rzymskich:

w I stopniu - złoconej liczby "XXX", w II stopniu - srebrzonej liczby "XX",

w III stopniu - patynowanej na brązowo liczby "X".

7c.  38
 Nie nakłada się okucia na baretce odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym, mających w nazwie wyraz "Gwiazda".
8.  39
 Okucia nakłada się na baretki pionowo. Na baretkach Krzyża Zasługi z Mieczami oraz Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami i Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami okucia nakłada się pod mieczami.
§  29. 
1. 
Rozetkę można nosić zamiast odznak orderów posiadających jedną klasę oraz odznak wyższych klas orderów.
2. 
Nosi się jedną rozetkę, najstarszego z posiadanych orderów. Rozetkę można nosić jednocześnie ze wstążeczkami.
3. 
Rozetki nie nosi się z pełnymi odznakami orderów i odznaczeń, z miniaturkami ani z baretkami.
4. 
Rozetkę o średnicy 6-8 mm w kolorach wstążki orderowej nosi się na lewej klapie ubioru z kołnierzem wykładanym.
5. 
Rozetkę orderu posiadającego tylko jedną klasę oraz klas I orderów umieszcza się na podkładce metalowej lub z galonika w kolorze złotym; klas II orderów - na podkładce metalowej lub z galonika w połowie szerokości w kolorze złotym, w połowie srebrnym; klas III orderów - na podkładce metalowej lub z galonika w kolorze srebrnym; klas IV orderów - bezpośrednio na klapie ubioru. Podkładkę o wymiarach 6 x 14 mm umieszcza się poziomo.
5a.  40
 W klasie II Orderu Krzyża Wojskowego rozetkę nosi się bezpośrednio na klapie ubioru. Klasa III Orderu Krzyża Wojskowego nie posiada rozetki.
§  30. 
1. 
Wstążeczki można nosić zamiast odznak najniższych klas orderów, a także zamiast odznak odznaczeń.
2. 
Wstążeczki można nosić jednocześnie z miniaturkami lub z rozetką.
3. 
Wstążeczek nie nosi się jednocześnie:
-
więcej niż dwóch; wtedy wyżej zakłada się wstążeczkę orderu lub odznaczenia starszego,
-
z pełnymi odznakami orderów i odznaczeń.
4. 
Wstążeczki o szerokości 4 mm w kolorach określonych przepisami dla danego orderu lub odznaczenia umocowuje się między dziurką lewej klapy ubioru z kołnierzem wykładanym a wewnętrzną stroną tej klapy, ukośnie w dół.

Umieszczanie odznak orderów i odznaczeń na sztandarach

§  31. 
Odznaki orderów i odznaczeń umieszcza się na sztandarach w następujący sposób:
1)
odznakę orderu lub odznaczenia zawiesza się na kokardzie uwiązanej ze wstążki określonej przepisami dla danego orderu lub dla odznaczenia. Kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia umocowuje się do drzewca, pod orłem wieńczącym drzewce, od tej strony płata sztandaru, na której umieszczone jest godło państwowe lub inne godło (strona główna). Końce wstążki, zakończone frędzlą koloru złotego, zwisają wzdłuż drzewca i nie powinny być dłuższe niż szerokość płata sztandaru;
2)
większą liczbę odznak orderów i odznaczeń umieszcza się wzdłuż drzewca z góry na dół według kolejności ich noszenia.

Umieszczanie odznak orderów i odznaczeń na poduszkach żałobnych

§  32. 
1. 
Odznaki orderów i odznaczeń umieszcza się na specjalnie do tego celu przeznaczonych poduszkach w następujących okolicznościach:
1)
jeżeli osoba zmarła dekorowana jest odznakami orderu lub odznaczenia w czasie uroczystości pogrzebowych,
2)
w czasie uroczystości pogrzebowych osoby posiadającej ordery lub odznaczenia.
2. 
Odznaki orderów i odznaczeń umieszcza się na poduszkach w następujący sposób:
1)
odznakę orderu zawieszoną na wielkiej wstędze (krzyż, gwiazda) - na oddzielnej poduszce, przy czym wielką wstęgę z krzyżem upina się wzdłuż brzegów poduszki, tak aby tworzyła czworobok, w którego środku umieszcza się gwiazdę orderową. Krzyż umieszcza się pośrodku dolnego brzegu poduszki;
2)
odznakę orderu zawieszoną na wstędze (krzyż, gwiazda) - na oddzielnej poduszce, przy czym krzyż ze wstęgą umieszcza się w rzędzie górnym, a gwiazdę orderową poniżej;
3)
odznakę orderu zawieszoną na wstędze (krzyż) oraz jedną do czterech odznak orderów i odznaczeń, zawieszonych na wstążkach - na jednej poduszce, przy czym odznakę orderu zawieszoną na wstędze umieszcza się w rzędzie górnym;
4)
od jednej do ośmiu odznak orderów i odznaczeń zawieszonych na wstążkach - na jednej poduszce w dwóch rzędach, według kolejności ich noszenia.
3. 
Odznaki orderów i odznaczeń obcych państw umieszcza się na oddzielnych poduszkach.

Przepis końcowy

§  33. 
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu wejścia w życie ustawy o orderach i odznaczeniach.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 41

ZAŁĄCZNIK Nr  2 42

ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO

KLASA I

wzór

ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO

KLASA II

wzór

ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO

KLASA III

wzór

SZNUR ORDEROWY ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 43

ZAŁĄCZNIK Nr  4  44

ORDER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  5  45

KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  6  46

MEDAL VIRTUS ET FRATERNITAS

ZAŁĄCZNIK Nr  7  47

KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA

wzór

ODWROTNA STRONA

wzór

BARETKA

wzór

WSTĄŻECZKA

wzór

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U.2016.1777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2016 r.
2 § 3a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 2007 r. (Dz.U.07.53.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2007 r.

3 § 3b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
5 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
6 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.

7 § 7a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
8 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U.2016.1777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2016 r.
9 § 8a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.
10 § 8b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 października 2018 r. (Dz.U.2018.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2018 r.
11 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U.2016.1777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2016 r.
12 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U.2016.1777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2016 r.
13 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
14 § 10b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
15 § 10c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
16 § 10d dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
17 § 10e dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
18 § 10f dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
19 § 10g dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
20 § 10h dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2022 r.
21 § 12a:

- dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 maja 2012 r. (Dz.U.12.590) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2012 r.

22 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.

23 § 13 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 22 października 2018 r. (Dz.U.2018.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2018 r.
24 § 13 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 października 2018 r. (Dz.U.2018.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2018 r.
25 § 13 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2022 r.
26 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U.2016.1777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2016 r.
27 § 15 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.

28 § 16 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 października 2018 r. (Dz.U.2018.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2022 r.

29 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
30 § 21 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
31 § 23a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
32 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
33 § 26 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
34 § 27 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.

35 § 28 ust. 5a:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.

36 § 28 ust. 7a dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
37 § 28 ust. 7b dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
38 § 28 ust. 7c:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 maja 2012 r. (Dz.U.12.590) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2012 r.

39 § 28 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
40 § 29 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
41 Załącznik nr 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniemwejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Tekst załącznika nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
42 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 21 października 2006 r. (Dz.U.06.196.1445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
43 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1075) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
44 Załącznik nr 4 dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.
45 Załącznik nr 5 dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2010 r. (Dz.U.10.221.1448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2010 r.
46 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 października 2018 r. (Dz.U.2018.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2018 r.
47 Załącznik nr 7 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2022 r.