Art. 26. - [Doliczenia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  26.  [Doliczenia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej]

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy uprawnienie określone w art. 16 niniejszej ustawy, zalicza się okres zatrudnienia na stanowisku kierownika, pedagoga, psychologa lub lekarza rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.