Art. 14. - [Dodatek za wieloletnią pracę] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  14.  [Dodatek za wieloletnią pracę]
1. 
Dodatek za wieloletnią pracę wynosi po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. 
Za wieloletnią pracę kierownik zespołu lub specjalista otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia;
2)
po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia;
3)
po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia;
4)
po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia;
5)
po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia;
6)
po 45 latach pracy - 400% miesięcznego wynagrodzenia.