§ 1. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.22.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.
§  1.
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1)
na jelenie gatunku jeleń europejski:
a)
na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 20 lutego,
b)
na jelenie-łanie - okres od 1 września do 31 stycznia;
2)
na jelenie-byki i łanie gatunku sika - okres od 1 października do 31 grudnia;
3)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 31 stycznia;
4)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 1 października do 10 lutego;
5)
na dziki:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha, włączonych do obwodów łowieckich:

na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 maja do 31 stycznia,

na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 31 stycznia,

b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 1 sierpnia do 31 stycznia;
6)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
7)
na lisy - cały rok;
8)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
9)
na jenoty - cały rok;
10)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca i 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
11)
na tchórze - cały rok;
12)
na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
13)
na króliki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
14)
na głuszce-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
15)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
16)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
17)
na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
18)
na kuropatwy - okres od 21 września do 20 października;
19)
na przepiórki - okres od 21 września do odlotu;
20)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca, a na terenie wód zamkniętych przez cały rok;
21)
na słonki - okres od 11 sierpnia do 31 maja;
22)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 21 sierpnia do odlotu;
23)
na bataliony - okres od 1 maja do 31 maja;
24)
na łyski - cały rok;
25)
na dzikie gęsi - okres od 11 sierpnia do 20 maja;
26)
na dzikie kaczki - okres od 21 sierpnia do 30 listopada, na dzikie kaczory - okres od 1 kwietnia do 20 maja i od 21 sierpnia do 30 listopada;
27)
na grzywacze - okres od 11 sierpnia do odlotu;
28)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 11 listopada do 31 stycznia.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.