§ 6. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.50.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1961 r.
§  6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 1959 r. Nr 59, poz. 353 i z 1960 r. Nr 47, poz. 288).