§ 7. - Okresy polowań na zwierzęta łowne. - Dz.U.1959.59.353 - OpenLEX

§ 7. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.59.353

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1960 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.