§ 2. - Określenie wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2215

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2015 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.