§ 1. - Określenie wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2215

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2015 r.
§  1. 
Wzór karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest określony w załączniku do rozporządzenia.