Określenie wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.927

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
aktu nadania obywatelstwa polskiego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.
2. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

AKT NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODMOWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

wzór