§ 3. - Określenie wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.36.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1992 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.