§ 2. - Określenie wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.36.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1992 r.
§  2.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wystawia szkoła specjalna, do której uczęszcza uczeń.