§ 1. - Określenie wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.36.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1992 r.
§  1.
Opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych korzystają z prawa do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i samochodowego w regularnej komunikacji otwartej oraz środkami komunikacji miejskiej od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły na podstawie zaświadczenia według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.