§ 2. - Określenie wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.117.1224

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2004 r.