§ 18. - Określenie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. - Dz.U.2020.1838 t.j. - OpenLEX

§ 18. - Określenie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1838 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.
§  18.  2
 Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
2 § 18 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.