Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.210.1536

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2007 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.