§ 2. - Określenie współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2799

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2022 r.
§  2. 
Minimalna ilość organizmów morskich danego gatunku podlegających wymianie, o której mowa w § 1, wynosi odpowiednio 1 kg albo 1 sztukę.