§ 5. - Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1969 r.
§  5.
Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk określi szczegółowy tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz rodzaj dokumentacji wymaganej do stwierdzenia warunków, o których mowa w § 2.