Określenie w stosunku do niektórych zakładów pracy terminu wejścia w życie obowiązku urządzenia i utrzymywania żłobków dla niemowląt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.781

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 sierpnia 1927 r.
określające w stosunku do niektórych zakładów pracy termin wejścia w życie obowiązku urządzenia i utrzymywania żłobków dla niemowląt.

Na podstawie ustępu pierwszego art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. № 65, poz. 636) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 5 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 93, poz. 538) i stosownie do § 10 rozporządzenia z dnia 11 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 32, poz. 293) zarządzam co następuje:
Przepis, dotyczący utrzymywania żłobków, zawarty w ustępie 2 art. 15 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. № 65, poz. 636), ustęp 3 art. 15 tejże ustawy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie urządzenia i utrzymywania żłobków dla niemowląt w zakładach pracy (Dz. U. R. P. № 32, poz. 293) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1928 r. w następujących zakładach pracy:
1)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Grodno.
2)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytonioniowych, Monasterzyska.
3)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Kraków.
4)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Wodzisław.
5)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Warszawa, ul. Dzielna,
6)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Kościana.
7)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Poznań na Łazarzu.
8)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Poznań, ul. Bukowska.
9)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Łódź.
10)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Starogard.
11)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Winniki.
12)
W Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych, Radom.
13)
W Państwowej Fabryce Karabinów, Warszawa.
14)
W Okręgowym Zakładzie Mundurowym, Poznań.
15)
W Państwowej Wytwórni Prochu i Materjałów Kruszących, Zagożdżon.
15)
W Fabryce Cukrów i Czekolady "Franciszek Fuchs i Synowie" Sp. Akc., Warszawa.
17)
W Zakładach Przemysłowych "Karol Machlejd" Sp. Akc., Warszawa.
18)
W Fabryce Czekolady "Plutos" Sp. Akc., Warszawa.
19)
W Fabryce Zapałek "Płomyk" Sp. Akc. do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce, Warszawa.
20)
W Fabryce Firanek, Tiulu i Koronek "Szlenker, Wydżga i Weyer", Warszawa.
21)
W Pralni Parowej p. f. "Asko" Przemysł Bieliźniany, a. Strassman i S-ka, Warszawa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.