Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1384

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie określenia typów wapna nawozowego

Na podstawie art. 10c pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się typy wapna nawozowego oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla tych typów, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

ZAŁĄCZNIK

TYPY WAPNA NAWOZOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA TYCH TYPÓW

Tabela 1 - Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu
Lp.TypOdmianaSkładniki podstawowe i sposób otrzymywaniaMinimalna zawartość składników pokarmowych CaO %Inne wymagania
123456
1Z przerobu skał wapiennych01Tlenek wapnia.

Przerób skał wapiennych

80Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek
202Tlenek wapnia.

Przerób skał wapiennych

70kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 25
303Tlenek wapnia. Przerób skał wapiennych60
404Tlenek wapnia i węglan wapnia lub węglan wapniowy. Przerób skał wapiennych50Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek
505Węglan wapnia. Przerób skał wapiennych40kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50
6Z produkcji ubocznej06Tlenek wapnia, węglan wapnia, krzemiany wapnia. Wapno posodowe suche, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe35Zawartość wody, %, najwyżej 10; zawartość chlorków, %, najwyżej 2,51)
707Węglan wapnia.

Wapno pocelulozowe, wapno posiarkowe, wapno dekarbonizacyjne, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe wilgotne, wapno posodowe podsuszone, wapno pogaszalnicze podsuszone

30Zawartość wody, %, najwyżej 30; zawartość chlorków, %, najwyżej 3,52) lub 33); zawartość siarczków, %, najwyżej 1,54)
808Węglan wapnia. Wapno defekacyjne, wapno posodowe odsączone, wapno pocelulozowe wilgotne, wapno poneutralizacyjne25Zawartość wody, %, najwyżej 40; zawartość chlorków, %, najwyżej 33) lub 3,52)
909Węglan wapnia. Wapno defekacyjne mokre, wapno posodowe mokre20Zawartość wody, %, najwyżej 50
1006aWęglan wapnia, wapno kredowe suche35Zawartość wody, %, najwyżej 10
11Pochodzenia naturalnego07aWęglan wapnia, wapno kredowe podsuszone30Zawartość wody, %, najwyżej 30
12- kopalina08aWęglan wapnia, kreda odsączona25Zawartość wody, %, najwyżej 40
1309aWęglan wapnia, wapno kredowe mokre20Zawartość wody, %, najwyżej 50

______

1) Tylko dla wapna posodowego suchego.

2) Tylko dla wapna pocelulozowego.

3) Tylko dla wapna posodowego podsuszonego, wapna posodowego odsączonego i wapna posodowego mokrego.

4) Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.

Tabela 2 - Typy wapna nawozowego zawierającego magnez

Lp.TypOdmianaSkładniki podstawowe i sposób otrzymywaniaMinimalna zawartość składników pokarmowychInne wymagania
CaO + MgO %w tym MgO %
1234567
1Tlenkowe01Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu. Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych7525Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25
202Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu. Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych6020Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25
3Węglanowe03Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu, tlenek wapnia i tlenek magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych lub mieszanie skał wapniowo-magnezowych z prażonymi skałami wapniowo-magnezowymi5015Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50
404Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia508Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50
505Węglan wapnia i węglan magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych4515Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50
606Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia458Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50
707Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia408Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50