Określenie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1077

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2024 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym

Na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285) ogłasza się, co następuje:
Termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym:

1) dla podmiotów, o których mowa w:

a) art. 155 ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

b) art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

2) w zakresie dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym

- określa się na dzień 1 stycznia 2025 r. 2

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).
2 Treść komunikatu:

- zmieniona przez komunikat z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2540) zmieniający nin. komunikat z dniem 23 listopada 2023 r.

- zmieniona przez komunikat z dnia 21 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2764) zmieniający nin. komunikat z dniem 22 grudnia 2023 r.

- zmieniona przez komunikat z dnia 12 lipca 2024 r. (Dz.U.2024.1078) zmieniający nin. komunikat z dniem 19 lipca 2024 r.