Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 5 lipca 1920 r.
określające termin czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.

W myśl artykułu I rozporządzenia z dnia 5 lipca 1920 roku Ministrów Skarbu oraz przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów, termin wolności celnej dla przedmiotów, objętych art. I-ym wzmiankowanego rozporządzenia określa się do dnia 10 października 1920 roku.