§ 1. - Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe. - Dz.U.2016.873 - OpenLEX

§ 1. - Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.873

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
§  1.
Systemami płatności, w których istnieje ryzyko systemowe, są:
1)
system Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie;
2)
system Euro Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie.